HAVNENYT


                                                                                                                                                                                      D. 16.07.2020

 

Nye grejhuse på Hejren

 

Havnebestyrelsens Ø-udvalg på Hejren har besluttet at lade opføre op til 12 grejhuse på Havneøen mellem bro 10 og 12, magen til dem vi har på resten af øen.

 

Betingelserne:

 

Da vi ikke længere kan få husene leveret af Teknisk Skole overvejer vi en model, hvor interesserede lejer 14 kvm grund af havnen hvorpå havnen lader opføre et Grejhus magen til de eksisterende på ca. 10 kvm.

Lejeaftalerne løber til 2032 såfremt lejer ikke misligholder lejeaftalens betingelser. Herefter regner vi med at forlænge aftalen, såfremt havnens lejeaftale med kommunen bliver forlænget.

Lejer kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel, hvor huset skal sælges privat i opsigelsesperioden (på samme måde som bådpladser handles).

Såfremt huset ikke er solgt ved udgang af perioden tilfalder det havnen.

Lejeaftalen indeksreguleres årligt. 2020 prisen for nye lejeaftaler er på 1.317 kr./år.

Prisen for huset bliver kr. 80.000 inkl. moms.

Prisen omfatter et hus der er helt færdiglavet udvendigt, inkl. maling og ”bro” og hvor der er indlagt strøm og måler i huset.

Yderligere indretning (isolering mm) kan lejerne selv udføre.

Lejeaftaler kan kun indgås af bådplads ejere og husene skal brandforsikres.

 

Hvordan kommer jeg i betragtning?

Interesse for at leje en grund og købe et hus meddeles på Havnekontoret inden 31.august 2020.

Såfremt der er mere end 12 interesserede vil der blive trukket lod mellem potentielle købere.

Der skal indbetales depositum på 25% ved opstart og resten skal betales inden huset overdrages.

Såfremt der er færre end 12 interesserede forbeholder havnen sig ret til at ændre planen.

 

Skema udfyldes og sendes på mail til Havnekontoret inden d. 31. august 2020.

 

Ingen der ejer et Grejhus i forvejen (inkl. dennes ægtefælle/samlever) kan komme i betragtning, ligesom ingen med restancer til havnen kan komme i betragtning.

Indholdet af lejekontrakten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

Alle ansøgere skal være indforstået med at navnene på køberne bliver offentliggjort på en liste på Havnekontoret.

 
 
 
 
 

  

Ansøgning om Grejhus lejekontrakt og Grejhus køb.

 

  • Undertegnede ønsker at komme i betragtning til en Grejhus lejekontrakt samt køb af Grejhus.
  • Undertegnede er bekendt med reglerne omkring dette og priserne
  • Undertegnede ejer en bådplads i Greve Marina Hejren
  • Undertegnede eller undertegnedes samlever/ægtefælle ejer ikke et grejhus
  • Undertegnede er indforstået med at navn og bådplads på køberne offentliggøres

 

 

                                                      SKRIV TYDELIGT !!!

 

 

 

NAVN:______________________________________________

 

TELEFON NR.:________________________________________

 

BÅDPLADS BRO/PLADS:________________________________

 

BÅDPLADS KONTRAKTNUMMER:_________________________

 

 

 

DATO:__________________________  UNDERSKRIFT:___________________________________________

 
   


19.06.2019 Klistermærker til bådene

Ø-Udvalget har besluttet, at bådejerne alligevel selv får lov at påsætte klistermærke på bådene i 2019 hvor de plejer at sidde. Men....... I 2020 SKAL mærkerne påsættes på følgende måde:

Lægger man til med stævnen: Påsættes det på stævn, i styrbord side.

Lægger man til med agterenden: Påsættes på agterenden, i bagbord side.


 Juni 2019 - Diverse    

Masteskuret kan nu aflåses uden problemer.


Der er opsat endnu en Hjertestarter på Hejren.

Greve Sejlklub har sponseret den der er opsat på Masteskuret.


Referat fra Generalforsamlingen kan afhentes på Havnekontoret.

 

Så er det nye stativsysten godt igang

   
stativer 1

Klik her for video

Åbner i nyt vindue

 
  stativsystem 12