• >
  • >
  • >
  • >
   
     
  Faciliteter  
     
     
     
  havn 2121    kran 0010  
     
 
Hejren råder over alt det du har brug for, til dig selv og din båd. 

Et Havnekontor og en restaurant der holder åbent året rundt.
Et ishus/cafe, samt minigolf, der holder åbent i sejlsæsonen.
To sejlklubber, hvor der sker rigtig mange spændende ting i løbet af sæsonen.
En stor afdeling for børn, unge og handicappede.
Hejren har omkring 600 pladser i havnebassinet og tilsvarende pladser på land. 

Havnen er A-klassificeret, hvilket betyder at de fleste forsikringsselskaber tillader,
at båden overvintrer i vandet med mulighed for sejlads året rundt.
 
     
 
    Hent oversigtskort . . . . . 
     

Dette kan Hejren tilbyde:

Mobilkran til 20 tons

Selvbetjent elkran til 1 tons

Mastekran (eldrevne).

Benzin og diesel (betalingskort).

Trykspuler til afrensing efter optagning.

Slibemaskine med støvsuger og div.

El og vand på alle broer og vinterpladser.

Slæbested til mindre både (betaling ved havnekontoret eller ishus).

Toiletter, bad, vaskemaskine og tørretumbler.

Mastehuse.


kran 0011

  mastekran 0529


Grillpladser (overdækket).


Legeplads.

Mini Golf.

Petanque bane.

WiFi Gratis trådløst internet på hele havnen.

 

badeplatform 4560
legeplads 0010  


skb optimist