• >
  • >
  • >
  • >
     
     
  Bestyrelsen og Ø-udvalget  
 
 
     
  d.18.04.2017  
 

Meddelelser fra Hejrens Ø-udvalg

Søsætning

Når ens båd er søsat, skal den omgående fjernes fra søsætningskajen for at gøre plads til næste søsætning. Har man behov for at blive liggende i området, kontaktes havnepersonalet som vil anvise hvor man må ligge.


Fortøjning foran mastekranen

Det er kun tilladt at fortøjer foran mastekranen hvis bådens mast skal påsættes med det samme. Der skal tages hensyn til andre bådejere der er klar til at påsætte deres master før man selv er klar. Fordi man ligger ved mastekranen betyder det ikke at man har førsteret til kranen. Husk at master kun må ligge på pladsen i højst 24 timer før påsætningen. Master som skal ligge i længere tid skal placeres i stålreolen ved siden af pladsen.


Brug af mastekran

Ved brug af mastekranen skal man være opmærksom på, at den ikke må drejes mere en 360 grader. Drejes den mere en 360 grader trækkes el kablerne over og skal repareres. Dette er sket rigtig mange gange i sidste sæson, med en stigning i reparations omkostninger til følge. Kranens kæde hejs må heller ikke blokeres eller køres helt i top da kranens motor brænder sammen. Kranen skal bruges med omtanke så vi kan holde vedligeholdelses udgifter nede.


Fortøjninger

Vi opfordrer jer til at placere jeres agter fortøjninger midt på pælen og ikke i toppen af pælen. Når fortøjningen sættes i toppen af pælen, påføres pælen en større belastning som i værste tilfælde medfører knækkede eller skæve pæle.


Optaget/Ledig skilte

Husk at vende skiltet til GRØN hvis I er væk fra havnen i mere end et døgn. Er man væk i en længere periode f.eks. på sommerferie, kan man på havnekontoret hente en speciel skilt til at sætte på det grønne skilt der fortæller forventet hjemkomstdato. Skulle man komme hjem før tiden kan man, dagen før bådens anløb, ringe til havnekontoret, i kontorets åbningstid, og meddele sin hjemkomst. Havnens personale vil så være behjælpeligt med at vende ens skilt til RØD dagen før bådens anløb.


Oprydning på landpladser

Husk at rydde op efter jer på pladsen når jeres båd er søsat. Fjern alt affald og løse genstande som træbukke og stiger. Der vil inden længe ske en oprydning af stativer på landpladserne og alt der ikke er mærket med plads nr. eller har pladsmærker påsat vil blive fjernet.


Vedr. strømstanderne på broerne

I sommerperioden får mange gæstesejler, der gerne vil have strøm på deres både, mens de besøger vores havn. Da der ikke er strømstik til alle på broerne, skal I huske at fjerne jeres strømstik og tømme strømbeholdning når I forlader havnen i en kort eller længere periode.