Besejling / Anduvning af Greve Marina Hejren

 Spilersteming


Havnen kan anløbes dag og nat.

W-kompasafmærkning (YBY) på 55 grader 33.27´N- 12 grader 27,05´E
og rød stumptønde på 55 grader 32.87´N-12 grader 26,36´E
er yderste afmærkning i sejlergaden, der viser indsejlingen mellem bundgarnsstaderne.


Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. E-lig og SE-lig kuling/ storm kan give indtil 0,7 m højvande
og W-lig og NW-lig kuling/storm indtil 0,6 m lavvande.

 
anduvning Greve Marina