Besejling / Anduvning af Greve Marina Hejren  
     
     
     
 
Havnen kan anløbes dag og nat.
W-kompasafmærkning (YBY) på
55 grader 33.27´N- 12 grader 27,05´E

og rød stumptønde på
55 grader 32.87´N-12 grader 26,36´E

er yderste afmærkning i sejlergaden,
der viser indsejlingen mellem bundgarnsstaderne.


Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
E-lig og SE-lig kuling/ storm kan give indtil 0,7 m højvande
og W-lig og NW-lig kuling/storm indtil 0,6 m lavvande.
  Spilersteming
     
anduvning Greve Marina